F.F.J. Bernlef te sjen yn FryslânDOK 'Fan it nêst ôf'

28 April 2023

15 en 16 april 2023 wie de leden fan Bernlef te sjen yn in dokumentêre oer Friezen om utens op NPO2 en Omrop Fryslân. FryslânDOK 'Fan it nêst ôf', makke troch filmmakker Anne van Slageren, giet oer it libjen fan Fryske studinten by ferskate Fryske studinteferienings: Aldgillis (Delft), WSSFS (Wageningen) en F.F.J. Bernlef (Grins). 

Yn Grins folgje se Bernleflid Welmoed Sjoerdstra yn har deistich studintelibben; Studearjen oan de Rijksuniversiteit Grins (MA Applied Linguistics) en buorrelje by ús sosjéteit, Fryske studinteferiening F.F.J. Bernlef. Oer Bernlef seit Welmoed dat se dêr thús field. "As ik sis dat ik by Bernlef sit, sjogge minsken der faak op del. Wêrom soest dat dwaan, sizze se, bist net bliid datst út Fryslân wei bist? Mar ik bin bliid mei wêr't ik weikom."

FryslânDOK 'Fan it nêst ôf' is te sjen fia de link https://omropfryslan.bbvms.com/view/omropfryslan_video/5486617.html

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.